vineri, 29 ianuarie 2010

AVATAR

Ieri seară am fost la Cinema City. Am văzut Avatar în 3D. A fost super!!!!!!!!!
Dacă în poveşti citeam de obicei despre Făt Frumos călare pe un cal alb, acum am văzut că personajul s-a transformat în Făt Albastru călare pe Turuk.
De unde fac şi eu rost de un Turuk acum? Offff, ce vremuri!!!


200 de ani în viitor, Jake, un veteran de război paralizat, este adus împreună cu alţi pământeni pe planeta Pandora. Aceasta este locuită de o rasă umanoidă, Na'vi, o veche civilizaţie deloc încântată de oaspeţi. Jake şi semenii săi trebuie să lupte pentru a-şi găsi locul pe luxurianta Pandora şi între timp tânărul se îndrăgosteşte de Neytiri, o localnică. Avatar este primul lungmetraj pentru marele ecran al lui James Cameron după cel mai profitabil film din toate timpurile, Titanic.

Vlad avatarized http://www.avatarizeyourself.com/joi, 28 ianuarie 2010

Dacii

CIVILIZAŢIE – OCUPAŢIILE ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII LA STRĂMOŞII NOŞTRI DACI

OCUPAŢII
1. Agricultura.
• Agricultura a fost principala ocupaţie a dacilor.
• Descoperirile arheologice au scos la iveală un bogat inventar agricol. Dacii cultivau cereale, pomi fructiferi şi viţă de vie.
• Pământul era folosit în comun, dar existau şi proprietăţi individuale. De la poetul latin Horaţiu ştim că dacii nu cultivau un ogor mai mult de un an. În fiecare an ogorul era lucrat de alţii.
• În timpul expediţiei sale la nordul Dunării, Alexandru Macedon a întâlnit lanuri întinse de grâu.
• Ştim că, în timpul războiului cu Traian, Decebal a însărcinat pe o parte din nobili cu apărarea cetăţilor, iar pe alţii cu organizarea agriculturii.
• Scriitorul roman Columella (în lucrarea De re rustica) îi socoteşte pe daci printre popoarele experte în lucrarea pamântului.
• Geograful Strabon povesteşte că dacii s-au supus poruncii regelui Burebista de a tăia viţa de vie şi de a trăi fără vin.
• Dacii, creşteau în turme mari vite şi oi. Folosirea cailor în acţiunile militare este des menţionată de autorii antici.
• Alte activităţi importante erau apicultura şi pescuitul.


2. Prelucrarea metalelor.
• Exploatarea zăcămintelor de fier începe pe teritoriul Daciei în secolul al VIII-lea. Metalurgia fierului a fost preluată pe de o parte din Peninsula Balcanică, iar pe de altă parte de la triburile cimerienilor (de la nordul Marii Negre). Din fier dacii lucrau arme şi o mare varietate de unelte, care erau superioare celor din bronz.
• Metalurgia fierului a contribuit mult la înflorirea civilizaţiei dacilor din secolele I î.Hr. - I d.Hr. În Munţii Orăştiei au fost descoperite, izolat sau în depozite, sute de unelte de fier.
• În Munţii Apuseni dacii exploatau aurul şi argintul, din care lucrau vase şi podoabe. Ştim că după războiul din 105-106 d.Hr., Traian a dus la Roma cantităţi foarte mari de aur (165 tone) şi argint (331 tone).


3. Ceramica

• Ceramica era un meşteşug larg răspândit. Roata olarului, care a început să fie folosită din secolele V-IV î.Hr., a determinat creşterea numărului şi îmbunătăţirea calităţii vaselor. Dacii lucrau vase mari pentru provizii, oale, opaiţe, căni cu o toartă, ceşti cu toartă supraînălţată, etc. Vasele erau decorate cu linii incizate, brâuri în relief, motive pictate (florale, geometrice). Au fost descoperite pe teritoriul Daciei şi vase de import, mai ales greceşti, care uneori erau imitate de meşterii daci.

4. Comerţul
• Primele monede dacice datează din secolul al IV-lea d.Hr., monede de argint, imitand pe cele macedoniene sau greceşti. Au fost descoperite mai multe tezaure formate din astfel de monede. La sfârşitul secolului al II-lea monedele de argint sunt înlocuite cu cele de bronz.
• Bineînteles, alături de monedele dacice, pe teritoriul locuit de daci au circulat şi alte monede, precum cele greceşti şi macedonene, iar din secolul al II-lea şi cele romane (denari), care vor circula mult în perioada secolelor I î.Hr.- I d.Hr. la nordul Dunării.
• Circulaţia monetară reprezintă o dovada a schimburilor economice dintre comunităţile de daci şi dintre acestea şi comunităţile vecine. Dacii exportau grâne, peşte, ceară, miere, sclavi, blănuri, sare, lemne.
• Întâi au fost legăturile comerciale cu coloniile greceşti de la Marea Neagra, incluse pentru o vreme în stăpanirea lui Burebista. Vase, unelte, podoabe greceşti au fost descoperite pe întreg teritoriul locuit de daci. Dacii mai importau vin, untdelemn, tesături fine pentru nobili şi rege. După căderea Sarmizegetusei, s-au descoperit într-o peşteră hainele şi stofele scumpe ale lui Decebal.
• La sfărşitul secolului al II-lea încep legăturile cu romanii. Acest lucru este de asemenea confirmat de descoperirile arheologice: ceramica fină romană, vase de bronz, arme, podoabe au ajuns în Dacia.

SOCIETATE
5. Familia
• Familia reprezintă unitatea de baza a societăţii dacice.
• Bărbatul avea puteri depline. Poetul roman Ovidiu ne vorbeşte despre supunerea femeii la daci, iar poetul Horaţiu, despre fidelitatea femeii, în cazurile contrare, pedepsele fiind foarte aspre.
• Femeile, aşa cum apar pe Columna lui Traian, sunt înalte, zvelte şi frumoase. Barbaţii purtau întotdeauna barbă. Pe Columna putem vedea bărbaţii daci întorcandu-se, împreună cu soţiile lor, la casele pe care le-au părăsit în timpul războaielor.
• Este posibil ca nobilii şi regii să fi avut mai multe soţii, dar majoritatea poporului era monogamă.


6. Obştile săteşti
• O obşte sătească grupa mai multe familii. Membrii obştii dădeau ascultare unui sfat al bătrânilor ăi unui conducător al obştii. Obştea sătească stăpânea un anumit teritoriu: pământuri arabile, păduri, păşuni - folosite în comun sau individual.
• Dacii nu erau un popor nomad; ei porneau la război numai cu armata lor, nu şi cu femeile, copiii, bătrânii (cum făceau sciţii sau populaţiile germanice de pe teritoriul locuit de daci).


7. Triburile
• Numerosul popor al dacilor era împărţit în mai multe triburi. Un trib locuia un anumit teritoriu, având o aşezare întărită drept capitală.
• Geograful Claudios Ptolemaios menţionează douăsprezece triburi dacice.
• Cele mai cunoscute triburi dacice sunt:

1. apulii

-> trăiau în centrul Transilvaniei;
-> capitala: Piatra Craivii (Apulum, în antichitate);
2. buridavensii
-> nordul Moldovei;
-> cetate: Buridava;
3. costobocii
-> nordul şi nord-estul Daciei, întinzându-se până în Ucraina şi Moldova;
-> au efectuat incursiuni în Imperiul Roman (secolul II d.Hr.); se cunoaşte un rege de-al lor, Pieporus;
4. carpii
-> la est de Carpaţi, până la Nistru;
-> numele Munţiilor Carpaţi vine probabil de la acest trib;
-> incursiuni în Imperiul Roman (secolele II-III d.Hr.);
5. calipizii
-> între Nistru şi Bug;
6. crobizii şi trizii
-> în Dobrogea;
7. tyrageţii
-> la vărsarea raului Tyras (Nistru);
8. sucii
-> localitatea Sucidave (vărsarea Oltului).
• Alte triburi dacice sunt:
- predavensi, biefi, albocensi, saldensi (Banat şi Crişana), ratacensi, potulatensi, keiasigi (Transilvania), caucoensi, siensi, piefigi (Moldova şi Muntenia de est).
• Numelele de daci, al întregului popor, provine, probabil, de la un trib de-al lor, mai însemnat, din nord-vestul Daciei, unde au fost cunoscuţi de romani.
• Atât în vremea sciţilor, cât şi în vremea lui Dromihete sau a lui Burebista, dacii erau un popor numeros; astfel se explică continuitatea lor şi locuirea unui teritoriu atât de întins.


8. Grupuri sociale
• Grupurile sociale ale societăţii dacice sunt menţionate în scrierile lui Iordanes (sec VI d.Hr.), Cassius Dio (sec II-III d.Hr.), Dion Chrysostomos (40-120 d.Hr.).
• Nobilii erau numiţi tarabostes (în limba dacică) sau pileati - din rândurile lor proveneau conducătorii uniunilor tribale şi regii. Nobili luptau călare. Oamenii de rând sunt numiţi comaţi sau capillati.
• Nobilii se deosebeau de membrii de rând ai comunitaţii prin căciula pe care o purtau (pileus); oamenii de rând purtau părul lung (aşa cum apar şi pe Columna lui Traian).
• În societatea dacică au existat sclavi, dar într-un număr mic.


9. Aşezările şi cetăţile
• Aşezările şi cetăţile dacilor erau de dimensiuni mari, deschise sau apărate de şant, val de pamânt sau zid de piatră (în funcţie de zona unde erau amplasate).
Au existat:
-- aşezări civile;
-- cetăţi.
• Cetăţile aveau drept scop apărarea membrilor comunităţii în cazul unor conflicte cu triburile sau populaţiile vecine.
• Din secolele VIII-II î.Hr. datează cetăţile cu ziduri de piatră de la Zimnicea (Dobrogea), Poiana (sudul Moldovei), Popeşti (Muntenia).
• Din perioada de maximă dezvoltare a civilizaţiei dacice datează:
o aşezări civile apărate cu valuri de pământ şi şanturi: Barboşi (sudul Moldovei), Pecica, Cugir, Breaza (Transilvania);
-> în zona de câmpie şi deal cetăţile erau apărate cu şanţuri, valuri de pamânt şi palisade: Piscul Crăsanilor, Popeşti (Muntenia), Stânceşti(Moldova);
-> dacă condiţiile naturale erau favorabile se ridicau şi ziduri de piatră: Cetateni (Muntenia), Capâlna (Transilvania), Bâtca Doamnei (Moldova);
-> începand cu domnia lui Burebista şi până la cucerirea romană, cetăţile din zona Munţiilor Oraştiei formau un adevărat sistem de apărare a capitalei Daciei, Sarmizegetusa.
• Geograful Ptolemaios indică un număr mare de cetăţi şi asezări dacice (cele mai multe au terminaţia "dava", care în limba dacică înseamna cetate, aşezare fortificată): Dokidava, Patridava, Petrodava, Ziridava, Singidava, Piroboridava, Tamaridava, etc.
• Multe din oraşele provinciei romane Dacia existau şi înainte de cucerire: Porolissum, Apulum, Potaissa, Germisara, Azizis, Berzovia, Acidava, Napoca, Drobeta, Dierna, Sucidava.
• Cea mai mare parte a dacilor locuia însă în sate, aşezate pe cursuri de apă şi în locuri mai adăpostite.


10. Casele
• În regiunea de câmpie, casele se făceau din nuiele împletite pe pari şi lipite cu lut. Multe aveau forma de bordeie, adică erau băgate pe jumătate în pământ.
• La munte şi la deal materialul folosit era lemnul. Acoperişul era tot din lemn (mai rar ţiglă sau paie).
• Unele locuinţe erau patrulatere, altele rotunde sau poligonale. Multe dintre ele erau construite pe blocuri de piatră, pentru a împiedica putrezirea lemnului în contact cu pământul.
• Casele aveau una sau două camere. Podeaua era din pământ bătătorit. La casele nobililor exista o uşa masivă, decorată cu ţinte de fier.


11. Uniuni de triburi. Statul dac
• Uniunile de triburi grupau mai multe triburi apropiate. Dromihetes a condus o astfel de uniune. Cercetările arheologice au demonstrat existenţa mai multor uniuni de triburi dacice înaintea statului dac a lui Burebista (în Muntenia, în sud-vestul Transilvaniei, în vestul Olteniei, în Banat, în centrul Moldovei).
• Regatul lui Burebista cuprindea toate triburile dacilor şi chiar alte populaţii.
• În fruntea statului dac era regele. El conducea ţara ajutat de un sfat al nobililor şi sfatuit de marele preot. Succesiunea la tron era ereditar-electivă; Acornion din Dionysopolis ne spune că înainte de Burebista a fost rege al dacilor tatăl acestuia (principiul ereditar); Cassius Dio ne povesteşte că regele Duras a cedat domnia lui Decebal (principiul electiv). Dion Chrisostom ne spune că dacii aleg atât pe rege cat şi pe preoţi dintre nobili.
• Drapelul dacilor era în formă de balaur, având un cap de lup, cu gura deschisă, din metal; se pare că aerul, pătrunzând în gura capului de lup, făcea să se auda un şuierat.

duminică, 24 ianuarie 2010

Poezii - Eminescu
sâmbătă, 23 ianuarie 2010

La teatru - URIAŞII MUNŢILOR de Luigi PirandelloAm petrecut încă o seară la teatru. Deşi am fost avertizat că s-ar putea să nu înţeleg mesajul piesei pentru că sunt destul de ..."tânăr" cred că nici mare parte din public nu a prins ideea - la final aplauzele s-au lăsat aşteptate cam mult şi nu au fost atât de intense ca la alte spectacole la care am mai fost....era un fel de dezamăgire pe chipuri....dar asta e doar o părere.

Dar să vorbesc despre ce mi-a plăcut că aşa e mai bine...
Am fost fericit să-l revad pe domnul Dionisie Vitcu pe care l-am mai întâlnit pe vremea când "studiam" la Gradiniţa Ion Creangă şi a fost invitat de seamă la una din serbările noastre în cinstea marelui povestitor.

Mi-a plăcut să-l revăd pe domnul Doru Aftanasiu ( pe care l-am urmărit cu plăcere şi în piesa "Negustorul de timp") acum în rolul unui pitic amuzant.
Piesa a avut multe personaje ocazie de care am profitat pentru a recunoaşte cât mai mulţi dintre actorii Naţionalului Ieşean.
Sper ca în stagiunea urmatoare să am ocazia de a vedea şi comedii şi piese de Goldoni, Caragiale...ştiţi,...genul acela pe piese pe care le mai vedem retransmise pe TVR şi care nu sunt aşa complexe ca piesa din această seară.
Cred că pentru 12-16 ani nu există prea multe opţiuni în privinţa teatrului - suntem prea tineri pentru Teatrul National şi prea maturi pentru Teatrul Luceafărul. Am speranţa că cei din lumea teatrului vor face ceva în această privinţă.

Regia: Silviu Purcărete
Scenografia: Dragoş Buhagiar

Trupa Contesei (în ordinea autorului)

Ilse zisă şi Contesa - Livia Iorga
Contele - Constantin Puşcaşu
Diamante - Haruna Condurache
Cromo - Călin Chirilă
Spizzi - Radu Ghilaş
Battaglia - Florin Mircea
Sacerdot - Dionisie Vitcu
Lumachi - Petru Ciubotaru
Cotrone zis şi Vrăjitorul - Sergiu Tudose
Năpăstuiţii, Piticul Quaqueo - Doru Aftanasiu
Duccio Doccia - Liviu Manoliu
Sgricia - Puşa Darie
Milordino - Irina Răduţu Codreanu
Mara-Mara - Anne Marie Chertic
Magdalena - Diana Chirilă

Păpuşi, Arătări, Ingerul osutăunu : Brânduşa Aciobăniţei, Petronela Grigorescu, Tatiana Ionesi, Oana Sandu, Catinca Tudose,Daniel Busuioc, Dumitru Năstruşnicu, Gelu Zaharia

Un spectacol cât o lume,«la hotarele vieţii».
Un « festin de fantezie» la care trebuie să se alăture toţi cei care nu şi-au pierdut încrederea în vise.
Silviu Purcărete şi Dragoş Buhagiar într-un regal regizoral şi scenografic desluşesc împreună cu cei 23 de actori din distribuţie povestea unei eterne metafore, cea destinului artei, hărăzită oamenilor dar ignorată de ei.
Un spectacol la care, aşa cum spune o replică din text,” îngerii pot coborî în mijlocul nostru, ca şi cum nu s-ar întâmpla nimic extraordinar.”

Deceneu

Deceneu, un înţelept al neamului său, până la înălţarea lui Burebista, a trăit retras într-un ţinut greu accesibil, probabil pe muntele sfânt al geto-dacilor, Kogaionon (amintit de Strabo, identificat ipotetic cu Dealul Grădiştii, pe care se aflau ruinele sanctuarelor de la Sarmizegetusa), ca un adevărat sihastru, slujitor al zeului suprem Zamolxis. Când şi-a început opera sa reformatoare, ”Burebista, bărbat get”, dându-şi seama de ajutoul imens pe care-l poate primi în înfăptuirea acţiunilor sale, ”i-a dat o putere aproape regală”

Acelaşi Deceneu, ne spune mai târziu Iordanes în amintita lucrare, ”a desfăşurat o intensă activitate de masă, la proporţiile întregului neam, să-i înveţe pe geţi înţelepciunea. De aceea, geţii au rămas întotdeauna superiori în filosofie tuturor barbarilor şi aproape asemănători grecilor, după cum relatează Dion Chrysostomos, care a compus istoria analelor lor în forma greacă”

Tot Iordanes este acela care lărgeşte explicaţia referitoare la rolul excepţional al lui Deceneu în istoria geto-dacilor: ”Ceea ce le era geţilor prielnic, ce le era lesnicios, ce le era de dorit era să aducă la îndeplinire ceea ce sfătuitorul lor Deceneus (Dicineus) îi învăţase să urmărească în toate chipurile, judecând că le este de folos. Iar el, observând că în sufletele lor sunt gata să-l asculte în toate şi că au o inteligenţă naturală, i-a iniţiat aproape în filosofie, căci era în această privinţă un maestru priceput. Învătându-i etica, i-a înfrânat de la moravurile lor barbare; transmitându-le fizica, i-a făcut să trăiască potrivit cu legile înseşi ale naturii...; instruindu-i în logica minţii, i-a făcut mai iscusiţi decât alte neamuri; arătându-le practica, i-a îndemnat să-şi ducă traiul în fapte bune; demonstrându-le teoria, i-a îndemnat să contemple cele douăsprezece semne zodiacale şi prin ele cursul planetelor şi toată astronomia, i-a lămurit şi în ce mod discul lunar creşte sau descreşte, le-a arătat şi cât de mult globul de foc al Soarelui întrece în măsură rotunjimea Pamântului... Acestea şi multe altele predându-le Deceneus geţilor din ştiinta sa, le-a apărut ca o fiinţă extraordinară, încât nu numai pe oamenii mai de mijloc îi conducea, dar până şi pe regi”.Acest din urmă fapt este pe deplin confirmat nu numai de rolul deosebit pe care l-a avut pe lângă Burebista, şi pe care-l cunoaştem din izvoare, ci şi de evenimentele care au urmat după moartea marelui rege. Se ştie, astfel, că după acest eveniment tragic marele preot preia conducerea regatului geto-dac, pe care-l cârmuieşte cu deosebită pricepere, reuşind, măcar pentru un timp, să frâneze tendinţele centrifuge ale unor conducători locali puternici, pe care impunătoarea personalitate a lui Burebista îi ţinuse sub ascultare circa 38 de ani.

Burebista

Izvoarele istorice ne dau informaţii foarte importante despre prezenţa la nord de Dunăre şi în Dobrogea a unor uniuni de triburi,în secolele al III-lea şi al II-lea î.Hr.
Statul geto-dac s-a constituit la o treaptă avansată a dezvoltării societăţii tracilor de nord.
Procesul de unificare a fost generat de mai mulţi factori. În primul rând dezvoltarea economică . În spaţiul locuit de daci s-au facut mari progrese în metalurgia fierului, confectionându-se unelte de muncă cu productivitate mare, care au condus la o dezvoltare intensă a agriculturii, prin aplicarea brăzdarului din fier la plug. Acesta pătrunde astfel, mai adânc în pământ şi îl face mai roditor, prin confecţionarea sapelor din fier care sunt mai productive în muncile agricole. Progresele din prelucrarea metalului antrenează şi influenţează perfecţionarea altor îndeletniciri cum ar fi prelucrarea ceramicii, prin folosirea roţii olarului în locul învârtirii cu mâna a obiectului prelucrat.
Dezvoltarea economică generală a dus la intensificarea schimburilor de produse în interiorul triburilor şi între triburi. În acelaşi timp s-au amplificat schimburile economice cu oraşele şi statele vecine , în special cu oraşele-colonii greceşti de la Marea Neagră.
Negustorii greci aduceau în localităţile geto-dace obiecte de artă , bijuterii şi de aici luau produse agricole, miere, blănuri, etc. Ca urmare a dezvoltării relaţiilor comerciale, schimbul direct de produse începe să fie înlocuit de circulaţia monetară. Spre sfârşitul secolului al IV-lea î.Hr. apare moneda proprie geto-dacă. Începând cu secolul al II-lea î.Hr., odată cu influenţa economică romană în Peninsula Balcanică , în spaţiul geto-dacic au pătruns obiecte de export romane: ceramică, obiecte de bronz, argint, fier şi sticlă şi, odată cu ele, moneda romană. Dacii exportau vite, grâne, miere, blănuri, lemn şi alte produse.

Toată comunitatea tracilor de nord recunostea acelasi zeu suprem – Zamolxis, acest fapt favorizând consolidarea etnică.
Unificarea politică a geto-dacilor a fost favorizată şi de evenimentele externe, o reală primejdie constituind-o pătrunderea romanilor în zona Mării Negre şi în Dobrogea în secolul I î.Hr.

În perioada care a precedat apariţia statului condus de Burebista, geto-dacii erau organizaţi în uniuni tribale conduse de şefi militari.
În anul 82 î.Hr Burebista , conducătorul unei uniuni tribale ,om de stat înzestrat cu remarcabile calităţi de organizator, strateg militar şi diplomat, şi-a început activitatea de unificator al triburilor geto-dace.
În anii 60-59 î.Hr, după ce a unificat triburile din interiorul arcului carpatic, Burebista şi-a îndreptat acţiunea împotriva celţilor din sud-vestul şi nord-vestul Daciei ajungând până în Macedonia şi la Dunărea mijlocie. Apoi a urmat ofensiva spre Campia Panonica unde a atacat triburile celtice. În urma acestei campanii Burebista şi-a consolidat stăpânirea până la Moravia şi Dunarea mijlocie devenind o forţă militară importantă.
În anul 55 î.Hr. Burebista a început o nouă campanie, îndreptată spre zona Mării Negre, cucerind teritoriile dintre Carpaţi şi Prut şi apoi coloniile greceşti Olbia , Tiras , Histria etc. Astfel, regatul lui Burebista se întindea de la Dunarea mijlocie (la vest) până la gurile Bugului (la est) şi de la Carpaţii Păduroşi (la nord) până la Munţii Balcani (la sud). Statul nou creat era cunoscut sub numele de Dacia. În jurul anului 48 î.Hr. Burebista era numit într-o inscripţie greacă “cel dintâi şi cel mai mare dintre regii din Tracia şi stăpânitor peste tot ţinutul de dincolo şi dincoace de fluviu”.El a înţeles marea ameninţare care venea din partea romanilor care stăpâneau Grecia şi Macedonia.
În anul 44 î.Hr. getul Burebista a fost ucis. Marele său regat s-a împărţit în regate mai mici, dintre care cel mai puternic va fi cel ce va avea centrul la Sarmizegetusa.

Edgar DavidsEdgar Steven Davids (n. 13 martie 1973, Paramaribo, Surinam) este un fost jucător olandez de fotbal, care a jucat pe postul de mijlocaş şi era recunoscut pentru efortul depus în timpul meciurilor. Şi-a încheiat cariera la echipa olandeză Ajax Amsterdam, cu care a semnat pentru prima dată la 18 ani. A mai jucat în cariera sa la cluburi notabile: A.C. Milan, Juventus FC, FC Barcelona, Internazionale şi Tottenham Hotspur.

Davids suferă de glaucom, motiv pentru care avea nevoie să poarte ochelari de protecţie în timpul meciurilor de fotbal.


sâmbătă, 9 ianuarie 2010

La teatru - NEGUSTORUL DE TIMP de Matei Vişniec


În seara asta am fost la teatru. Mi-a plăcut. A fost o piesa despre timp, despre cât de preţios este acesta.

Distribuţia:

Liviu Dorneanu – DORU AFTANASIU
Marieta – LIVIA IORGA
DL Galbinski – HORIA VERIVEŞ
Clotilda – CATINCA TUDOSE
Omul care vinde timp – PETRU CIUBOTARU
Recepţionista – OANA SANDU
Bruno – DANIEL BUSUIOC
Mama sau Bătrâna doamnă – MONICA BORDEIANU
Andreea Boboc
Cristina Bodnărescu
Maria Câmpean

Un spectacol de OVIDIU LAZĂR
Un spectacol pe un text al celui mai jucat autor român în viaţă.
Aventura unui om care şi-a vândut săptămâni din viaţă fără să ştie că sunt ultimele.
Viaţa şi moartea, braţ la braţ, într-o călătorie halucinantă.

miercuri, 6 ianuarie 2010

NY Yankees - speranţe la început de sezon 2010Ca o continuare a rubricii postate în noiembrie 2009 pe acest blog, revin acum cu noi date şi cu speranţa reeditării performanţelor remarcabile din sezonul trecut a echipei mele favorite - New York Yankees.

După câştigarea celui de-al 27-lea titlu de campioană în 2009, NY Yankees a pierdut câţiva jucători importanţi ca de exemplu Hideki Matsui, MVP-ul finalei World Series care a plecat la Los Angeles Angels. Jerry Hariston care a contribuit la calificarea în World Series este liber de contract şi se pare că nu va mai semna cu Yankees.Unul din pitcherii NY Yankees , Andy Pettitte a fost şi el liber de contract dar în final a semnat pentru un nou sezon alături de Yankkes.
Pitcherul Chien-Ming Wang a plecat la final de sezon dar ramâne în continuare liber de contract însă fără mari şanse de revenire. Outfilder-ul Johnny Damon cu o contribuţie remarcabilă în sezonul trecut a plecat fiind liber de contract dar cu mari şanse de revenire la echipă.

Una din importantele achiziţii ale finalului de sezon 2009 a fost Curtis Granderson fost jucător al echipei Detroit Tigers. O altă achiziţie este şi jucătorul Nick Johnson care a venit de la echipa Florida Marlins şi a fost adus ca înlocuitor al lui Hideki Matsui. Melky Cabrera a plecat la Atlanta Braves la schimb cu Javier Vazquez.Sezonul urmator va avea câteva confruntări interesante. Actualul antrenor a lui NY
Yankees, Joe Giradi, îl va întâlni pe cel mai titrat fost antrenor a lui Yankees pe numele său - Joe Torre care acum pregăteşte echipa Los Angeles Dodgers.

Chiar în primul meci al sezonului NY Yankees îi va întâlni pe rivalii nr.1 Boston Red Sox care au făcut investiţii majore în achiziţionarea de noi şi valoroşi jucători.


Puteri militare ale antichităţii - Imperiul Macedonean

Imperiul Macedonean a fost una dintre cele mai mari puteri militare ale antichităţii. El a fost început de Filip Macedoneanul şi dus la apogeul puterii militare şi întindere de către fiul acestuia Alexandru Macedon.

Filip macedoneanu, a fost un elev strălucit al lui Epaminondas. El a stat la Theba 3 ani, timp în care învată arta războiului. În 359, Filip ajunge regele Macedoniei. Primului său gand e să întărească stăpânirea macedonenilor asupra unei mari părţi din Peninsula Balcanică prin supunerea unor triburi trace, să aducă Ellada sub ascultarea sa.


La Theba învăţase modul în care trebuie organizată o armata de elită. Pentru îndeplinirea gândurilor sale de mărire crează o armată modernă pentru epoca respectivă, al carui nucleu îl forma falanga.

Falanga era formată din 16 rânduri ( acest număr putea varia între 4 şi 50 ). Armamentul obişnuit era compus din: cască, platoşă, scutul rotund, lance şi sabie cu două taişuri.

Filip impune supuşilor o aspră disciplină şi aduce unele îmbunătăţiri în ceea ce priveşte armamentul. Infanteria era formată din mici proprietari, care poartă, ca şi hopliţii greci cască, scut, sabie scurtă şi lancie.

Inovaţia lui Filip: lungimea lăncii variază între 4 – 7 metri. Rândurile din spate au lancie mai lungă, încât atunci când lancile sunt coborate soldatul din faţă este protejat de mai multe lanci, falanga devenind un zid de fier. Rândurile sunt atât de scurte încat falanga se mişca greoi. Rolul ei pe câmpul de lupta este acela de a îngădui trupelor uşoare să se rafacă la adapostul ei, formând un meterez neclintit în jurul căreia pivoteaza restul oastei.

Călărimea este formată din nobili macedoneni şi, în parte, din traci. Şi infanteria şi cavaleria sunt antrenate şi obişnuite cu manevrele tactice savante pe care Filip le învaţase la Theba.

Naşterea lui Alexandru a fost învăluită de multe povestiri fantastice de către biografi antici. A venit pe lume în ultimele zile ale lunii iulie a anului 356 î.e.n., în palatul de la Pella.

Legenda spune ca se născuse în noaptea când nebunul Herostrat incendiase templul zeiţei Artemis din oraşul Ephes ,una din cele şapte minuni ale lumii. De la tatăl său, Alexandru a moştenit o inteligenţă sclipitoare, energia şi îndrăzneala în momentele grele.

Mama sa Olimpia, o prinţesă epirotă vijelioasă, autoritară, orgolioasă şi adeptă a unor culte mistice, îi va transmite unele pasiuni violente, dragostea pentru literatură şi dorinţa de glorie nestăpânită. Primul sau pedagog, Leonida, o rudă săracă a Olimpiei îi va da o educaţie “spartană", extrem de severă, până la vârsta de 13 ani. Mulţi ani după aceea îsi va aminti Alexandru de vergile lui Leonida.

În anul 343, copilul Alexandru împreuna cu alţi fii de la curte, camarazi de arme de mai târziu, ca Leonnatos, Hephaistion, Nicanor, Marsyas, primeau ca profesor pe celebrul filozof Aristotel. Departe de Pella, în localitatea Mieza, timp de trei ani, ei au studiat temeinic ca într-un “pension”.

Pe vremea lui Plutarh, după cinci secole , se mai păstrau acolo băncile aşezate în locuri umbroase unde predase Aristotel. Profesorul şi învăţatul Aristotel era considerat ca un “secretar al naturii”, datorită variatelor sale cunoşţinte enciclopedice din domeniul istoriei, retoricii, metafizicii, geografiei, ştiinţelor naturii s.a., domenii în care l-a iniţiat pe tânărul vlastar regal.

După încheierea misiunii sale de profesor al lui Alexandru , Aristotel s-a stabilit la Atena, unde a deschis o şcoală numită “Liceul”. În marele oraş al culturii greceşti, filozoful a atras în jurul său tineri dornici de învăţătură din întreaga lume grecească, pe care i-a iniţiat în tainele ştiinţelor naturii,
ale literaturii, filozofiei, artei etc.

“Universitatea” lui Aristotel din Atena luase locul “Academiei” lui Platon, fostul sau profesor, unde învăţătura avea un caracter abstract şi idealist. În drumul său spre Orient, Alexandru a ţinut mereu legătura cu fostul său dascăl, căruia îi trimitea la Atena plante, animale şi diferite minereuri pentru studiu, necunoscute în Grecia. Marele filozof a murit la un an (322 î.e.n.) după dispariţia prematură a elevului sau. Partidul antimacedonean din Atena îl alungase din oraş pe Aristotel, considerat ca om de încredere al Macedoniei şi periculos statului atenian.
Bibloteca şi laboratoarele de cercetare ale învaţatului filozof au fost răvăşite şi în parte distruse.

Mândru că neamul sau se trăgea (după legendă) din Heracle şi Achile, Alexandru memoriza cu pasiune versurile lui Homer, recita încantat din poezia lui Pindar şi din tragediile lui Euripide. ”Socotea şi numea Iliada merindea trebuincioasă pe calea virtuţii războinice”- scrie Plutarh.

Legendele din această perioadă vorbesc despre exerciţiile sale fizice, despre pasiunea pentru vânătoare şi despre ingeniozitatea cu care a ştiut să îmblănzească pe armăsarul sau Bucefal, un cal excepţional, cu care va parcurge Orientul până la Indus. Studiile de la Mieza se terminară brusc în anul 340, când Alexandru fu rechemat la Pella, ca să ţina locul părintelui său plecat la război în Tracia.

După faptele eroice de la Cheroneea , unde comandase o aripă a oastei macedonene, Filip îl trimise într-o misiune diplomatică la Atena. Acolo admiră pentru prima şi ultima dată minunatele monumente de pe Acropole.

Un dezacord între Alexandru şi Filip s-a produs o dată cu noua căsătorie a regelui, când un unchi al Cleopatrei Eurydice , noua regină contesta legitimitatea succesiunii la tron a prinţului.

Alexandru se autoexila în Epir, urmat de prietenii săi Harpalos, Ptolemeu, Nearh şi alţii. Împăcarea şi reântoarcerea la Pella a tânărului au fost opera corintianului Demaratos, cel care îi adusese calul Bucefal.

Atunci când a fost asasinat Filip, Alexandru era în capitala regatului şi nimeni nu i-a mai putut contesta dreptul la succesiunea tronului.

Harta Imperiului la sfarsitul domniei lui Filip macedoneanul.


Portretul fizic al lui Alexandru ne-a fost transmis în poza lui Plutarh, imortalizat în marmura sau bronz de sculptorul oficial al curţii sale, Lisip din Sicyon, şi reprodus pe monede, mozaicuri, picturi, etc. Dar adevăratul portret -realist - nu-l cunoastem, deoarece Lisip l-a idealizat conform manierei timpului. Capul lui prezenta un aspect leonin, puţin aplecat spre umărul stăng, cu fruntea largă, parţial acoperită de şuviţele unei coame bogate, cu ochi strălucitori şi focoşi, şi o piele neobişnuit de albă.

Portretul moral al eroului apare mai sigur în descrierea lui Plutarh: temperament impulsiv, năvalnic şi foarte pornit. ”Iar căldura trupului său - scrie acelaşi biograf - îl făcea pe Alexandru să bea şi să fie iute la mânie”, ca să treaca succesiv de la accese de furie nebunească, la căinţă şi ruşine pentru cele făptuite. Acestor defecte , biografii îi opun calităţile unui om brav, energic, răbdator, în campanii, generos, spirit clar şi sef militar neântrecut.

Pe măsură ce a obţinut marile succese în bătălii, pe masură ce a cunoscut monumentele grandioase ale Orientului şi a avut în faţă concepţia despre monarhia autocrată, Alexandru a pierdut o parte din simţul măsurii, al ordinii şi al cumpătării, ceea ce l-a adus în coflict grav cu macedonenii din anturajul său.

Deşi armata, prin glasurile generalilor Antipater şi Parmenion, recunoscuse că rege pe Alexandru, în faţa noului monarh stăteau destule primejdii. În interior, eventualii pretendenţi la tron - fraţi, veri, unchi şi alte rude apropiate - au fost masacraţi fără milă, cu excepţia fratelui sau Filip Arhidaios, considerat ca debil mintal.

“Epurarea” s-a extins şi în rândul nobilimii macedonene, Olimpia, reantoarsă la Pella, se razbună feroce pe rivala sa Cleopatra, silită să se spânzure.
Dispariţia neaşteptată a lui Filip a produs în Grecia o trezire a spiritului de libertate, atâţat de glasul lui Demonstene.

Liga de la Corint se considera eliberată de obligaţiile asumate viagere, în faţa unui generalisim macedonean mort în 336. Cu rapiditatea sa de acţiune, Alexandru frâna imediat încercările de desprindere a oraşelor greceşti.

La sfârşitul verii anului 336 aparu în Tesalia, apoi la Termopile, unde delegaţii amfictioniei delfice îl întâmpinară ca pe un şef al elenilor. Tebanii, atenienii şi alţii i-au trimis solii de supunere. La Corint, sinedrionul ( consiliul ) ligii i-a recunoscut pe loc calitatea de hegemon în proiectata expediţie împotriva perşilor.

Lui Alexandru îi rămânea acum asigurarea spatelui în nordul balcanic, unde numeroşii dinaşti traci şi iliri aspirau de asemenea la independenţă, după asasinatul de la Pella.

În primele zile ale primăverii anului 335, tânărul rege apăru pe neaşteptate în mijlocul Traciei, pe care o pacifică, trecu apoi Balcanii împotriva tribalilor şi geţilor. Cu o tactică iscusită înfrânse pe tribali, primi o solie de amiciţie din partea celţilor de la Dunăre şi se îndreptă în grabă împotriva geţilor de la nordul fluviului.

Pe malul Istrosului au fost strânse câteva corabii şi numeroase bărci de pescari, cu ajutorul cărora el a trecut pe neaşteptate în câmpia getică, 500 de călăreţi şi 4000 de pedestraşi. “În timpul nopţii - scrie Arrianus (I, 4) - trecură cu toţii dincolo, într-un loc cu holde bogate, care îi ascundeau de priviri în timp ce se apropiau de mal.

La revărsatul zorilor, Alexandru porni prin lanuri, dând ordin pedestraşilor să culce grâul cu lancile lăsate de-a curmezişiul şi să înainteze astfel până ce vor ajunge în locurile unde câmpul nu era cultivat.

Cavaleria merse pe urmele falangei, tot timpul cât îi trebui acesteia să-şi croiască drum prin lanuri; în schimb, cănd ieşiră din holde, Alexandru îşi conduse cavaleria pe aripa dreaptă şi porunci lui Nicanor să dispună falanga în formaţie lărgită.

Geţii n-au rezistat nici măcar celui dintâi atac al cavaleriei. Îndrăzneala lui Alexandru, care trecuse cu atâta uţurinţa şi într-o singură noapte Istrosul, cel mai mare dintre fluvii, fără să aibă nevoie de vreun pod peste vadul apei, li se părea nemaipomenită; masivitatea falangei îi făcu să între în panică, iar cavaleria lovise puternic în ei. Astfel şi-a început domnia cel mai mare conducător al antichităţii.

Luptele pentru cucerire au început imediat însă Alexandru s-a lovit de o altă mare putere militară, imperiul Persan condus de Darius. Între cei doi conducători au avut loc ciocniri armate la Granic, Issos şi Gaugamela. Aceasta ultima înfruntare între cele doua puteri este cea mai importantă pentru că victoria lui Alexandru însemna lichidarea puterii militare a Imperiului persan.

La Gaugamela, Darius şi-a pus în joc întreaga mulţime a armatei sale rânduită pe un front lung de 9 km, prin care putea uşor învălui linia de bataie a lui Alexandru cu un efectiv de 40.000 de infanterişti şi 7000 de călăreţi. Dispozitivul persan cuprindea alternativ, în linie, infanterie, cavalerie, arcaşi, care de lupta şi elefanţi. Numai aripa dreaptă a lor fusese mai bine închegată, ca o masă compactă alcatuită din cavaleria cea mai puternică.

În faţa numărului imens al duşmanilor, geniul strategic al lui Alexandru a creat un dispozitiv cu totul nou, care-i oferea posibilitatea să atace fulgerător masa duşmană, să o împiedice astfel ca sa-l prindă în cleşte. La aripa lui dreaptă, în faţa lui Darius, şi-a aşezat cavaleria de hetairi condusă chiar de el, iar în centru a rânduit falanga ajutată de pedestraşii aliaţi uşor înarmaţi.

Comanda aripii stângi ce trebuia să facă faţă masei cavaleriei persane a fost încredinţată lui Parmenion, generalul său cel mai destoinic, care dispunea de cavalerie uşoară şi de alte unităţi.

Flancurile frontului lui Alexandru erau ferite de învăluire prin dispunerea unor unităţi de arcaşi ale caror săgeţi puteau lovi la mare distanţă. Misiunea rezervelor strategice din urma frontului macedonean era în primul rând de a face faţa unui eventual atac al inamicului, dacă acela ar încerca o învăluire prin spate.

Lupta a început în dimineaţa zilei de 1 octombrie 331 şi a fost mult mai înverşunată decât cea de la Granic sau cea de la Issos. Atacul l-au deschis carele persane cu coase care atacau în şiruri. Soldaţii lui Alexandru s-au dat la o parte din drumul lor.
Arcaşii şi aruncătorii de suliţi bine pregătiţi din armata lui Alexandru au ştiut să lovească la timp cu armele lor în caii şi conducătorii acestor care, facându-le inofensive. Ordinea, disciplina şi rutina în luptă a armatei lui Alexandru au asigurat victoria asupra masei eterogene de perşi care putea intra uşor în debandadă.

Atacul hotărâtor l-a deschis Alexandru însuşi, în fruntea hetairilor săi, năvălind nebuneşte peste rândurile persane unde se găsea însuşi Darius. A urmat o luptă disperată de cavalerie în care macedonenii şi-au dovedit superioritatea. În acelaşi timp, falanga macedoneană dădea peste cap centrul frontului persan intrat în panică.

”Vazându-se deodată ameninţat din toate părţile, Darius, fricos ca întotdeauna, întoarse cel dintâi spatele, luand-o la fuga; îndată frica puse stăpânire pe perşi…”(Arrianus). Dimpotrivă, pe aripa stângă comandată de Parmenion, situaţia devenise extrem de gravă pentru macedoneni.

Călărimea grea persană spărsese frontul macedonean şi Parmenion pierduse controlul asupra oamenilor săi risipiţi şi gata de fugă. Aceasta l-a silit să ceară disperat ajutorul lui Alexandru. Spre norocul lui Parmenion, victorioşii barbari au pătruns în lagărul cu bagajele macedonenilor, au uitat de lupta şi se preocupau numai de jaf. Cu aceasta, ultima rezistenţă a duşmanilor a fost lichidată tot prin intervenţia salvatoare a lui Alexandru. Dar aceasta l-a întrerupt din iureşul lui pe urmele fugarului Darius, pe care spera să-l captureze viu.

A doua zi era prea târziu,”Marele rege” fugise departe. În mâinile învingătorului cădeau şi de astă dată,”carul, scutul, arcul şi săgeţile lui”. Din învălmaşagul luptei de la Gaugamela, la căderea nopţii, s-au retras în ordine numai mercenarii greci din solda marelui rege şi cavaleria bactriano-sogdiana comandată de strategul Besos.

Pierderile macedonene erau destul de însemnate. Căzuseră 60 de hetairi din jurul lui Alexandru; comandanţi de seamă, ca Hephaistion, Coinos şi Medidas, fusesera grav răniţi. Dar victoria era strălucită. În timp ce Parmenion punea stăpânire în lagărul inamic pe bagajele persane, pe elefanţi şi pe cămile, Alexandru sărea în şa şi relua urmărirea lui Darius, în cursul nopţii. În goana secera cetele de fugari, captura mereu prăzi şi pătrundea în Gaugamela ( dupa o cale de 80 km fără popas ). Fugarul, mai iute, ajunsese în oraşul Ecbatana.

Atât timp cât Darius era liber şi în viaţa, Alexandru nu putea dormi liniştit. Deocamdată renunţa la urmărirea fugarului în folosul ocupării marilor oraşe persane şi a capturării tezaurelor regale.

De la Gaugamela, Alexandru se îndrepta numaidecât spre legendarul Babilon, oraşul cu “o sută de porţi de bronz”, apărat de ziduri lungi de 90 km, de care el se apropia cu armata în linie de bătaie. Dar nu fu întâmpinat cu săgeţi trimise de pe ziduri, ci cu flori aruncate pe carul în care stătea Alexandru, în marş triumfal spre palatul de odinioară al lui Nabucodonosor. Satrapul Mazaios I se supuse şi rămase ca guvernator al Babilonului , cu dreptul de a bate monedă, dar asistat de un general macedonean şi de un trezorier grec.

Alexandru petrecu 30 de zile la Babilon admirând vechile lui monumente pe care le şi restaură. În templul zeului suprem Marduk aduse sacrificii în prezenţa magilor. Peste tot îşi arăta respectul faţă de obiceiurile şi religia Caldeei, persecutate până acum de perşi. Reuşi prin atare comportament sa-şi câştige aceleaşi simpatii ca în Egipt, dar odată cu această şedere în Babilon, Alexandru începu să-şi dezvăluie îndrăzneţul său plan de a face colaboratori din supuşi, iar nu sclavi cum ar fi dorit anturajul său macedonean.

Nobilimea persană îşi dădu seama ca e preferabilă colaborarea cu acest cuceritor, decât împotrivirea fără rost. De acum, din ce în ce mai mulţi nobili persani îşi păstrau funcţiile administrativo-civile sau erau acceptaţi în anturajul militar al lui Alexandru.

Învingătorul străbătu apoi în 20 de zile drumul dintre Babilon şi Susa, unde îl aştepta un detaşament macedonean care pusese mâna pe 50000 de talanţi din palatul regal. În acest mare oraş al Elamului mai descoperi şi grupul statuar din bronz care îi reprezenta pe tiranoctonii Harmodios şi Aristogheiton, lucrat de sculptorul Antenor şi luat ca pradă de Xerxes în 480, atunci când jefuise Acropola Atenei.

Opera fu restituită atenienilor. Banii găsiţi la Susa îl ajutară a se achita de obligaţiile faţă de soldaţi şi a pregăti noi campanii, prin angajarea de alţi mercenari. În palatul din Susa a instalat familia captivă a lui Darius.

În luna ianuarie a anului 330 îşi propuse să înainteze către sud-est, pentru a cuceri oraşele Pars ( Persepolis ) şi Pasargades. Până acolo avea de înfruntat populaţiile de munte ale uxilor, obişnuite a cere sume mari şi de la regii persani, când treceau prin văile şi potecile lor. Rezistenţa muntenilor a fost înfrântă numai printr-o abilă mişcare de învăluire a lui Alexandru, în timp de noapte, când a reuşit să le cadă în spate.

În defileul cunoscut în antichitate sub numele de “Porţile Persidei” întâlni a doua împotrivire serioasă. Ariobarzanes, satrapul Persiei, îi opunea în acest loc o armată de peste 40000 de ostaşi, adăpostiţi în spatele unor ziduri care barau văile. Ei au respins primul atac al macedonenilor. A fost necesară tot o mişcare de învăluire nocturnă, condusă de însuşi Alexandru, ca o parte din armata sa să cadă în spatele persanilor şi sa-i pună pe fugă.

Acesta este cel mai important pas pe care l-a facut Alexandru în drumul spre cucerirea lumii. El deceda în 323 în vârsta de 33 de ani. Gloria şi legenda lui se sprijină nu numai pe faptele sale de arme. În Asia fiind, cerea cărţii din Grecia şi, printre autorii favoriţi, se număra Eschil, Euripide şi Sofocle. Spre deosebire de contemporani, se comporta omeneşte cu cei învinşi, trataţi de obicei ca animalele.

Spre deosebire de Aristotel, cere-l învăţase să deosebească pe helen de barbar, Alexandru gândea că toti oamenii sunt la fel. Aspiraţia lui spre monarhia universală se întemeia pe concepţia lui despre om. Acorda toata grija şi atenţiile cuvenite femeilor din familia lui Darius, lucru neobişnuit până atunci.

După moartea lui Alexandru, imperiul creat se împarte între generalii săi. Cultura greacă este răspândită până la marginile de răsărit ale cuceririlor sale şi rămâne cea mai durabilă cucerire. Este pentru prima dată când Europa exercită o influenţă, pe acest plan, dincolo de Hellespont.

duminică, 3 ianuarie 2010

"BEST BASEBALL CATCH EVER"

Puteţi dovedi că acest filmuleţ e trucat?